Ook in Oostzaan maken we ons zorgen over de windturbineplannen van Amsterdam. Amsterdam kijkt naar mogelijkheden voor zeer grote windturbines in de grensstreek met Zaanstreek-Waterland. Dit betreft met name de zoekgebieden Noorder IJplas & haven Noord en ten Noorden ring A10 Noord. Inzoomen op het Noorder IJplas geeft aan dat de daar geplande windmolens vanaf ca. 350 mtr komen te staan bij de bewoners van de Noorder IJplas, Tuindorp Oostzaan, Oostzaan en Zaanstad (Poelenburg/Achtersluispolder).

 

Ook in buurgemeenten Landsmeer, Zaanstad, Weesp en Ronde Venen zijn recent moties aangenomen tegen windturbines op eigen grondgebied én nabij de gemeentegrenzen. Amsterdam heeft echter bij monde van wethouder Van Doorninck laten weten geen rekening te houden met buurgemeenten waar het gaat om de plaatsing van windturbines. Wij citeren de wethouder: “wij kunnen niet zeggen dat als buurgemeenten geen windmolens willen, wij ze dan ook niet gaan plaatsen”. (Raadsvergadering d.d. 10 februari 2021, Amsterdam).

Gemeenteraadsleden van Amsterdam hebben in de raadsvergadering van 10 februari 2021, 54 moties ingediend om de coalitieplannen van het college bij te sturen. De coalitie heeft echter vrijwel alle moties verworpen. Ook twee voor ons als buurgemeenten zeer belangrijke moties zijn verworpen door de coalitie, namelijk motie nr. 57: “geen windturbines plaatsen aan de grenzen van buurgemeenten als deze buurgemeenten hier bezwaar tegen hebben” en motie nr. 74 “goede afstemming met onze buurgemeenten is belangrijk voor het draagvlak en om een clustering van windmolens aan onze grenzen te voorkomen.” Het goede nieuws is dat in de Provincie wél een motie is aangenomen dat oproept "om bij gemeenten sterk aan te dringen op goede en adequate afstemming tussen de aangrenzende buurgemeenten van de zoekgebieden".

Provincie Noord Holland

In het coalitieakkoord van de Provincie is het volgende vastgelegd ten aanzien van windenergie in de MetropoolRegio Amsterdam (MRA): “...Dit betekent dat niet op elke locatie windmolens kunnen worden geplaatst, maar dat een zorgvuldige afweging zal plaatsvinden.” In dat akkoord is helaas een expliciete voorwaarde van “draagvlak” losgelaten wat betreft de MRA.

Wij roepen de Provincie op:

  1. duidelijk lokaal draagvlak als harde voorwaarde te stellen voor windturbines op of langs de grond van Amsterdamse buurgemeenten. Afwezigheid van duidelijk draagvlak kan bijvoorbeeld blijken uit een gemeentelijke motie of beleid;
  2. als Provincie geen goedkeuring te verlenen voor windturbines binnen 600 meter van woningen als draagvlak van omwonenden ontbreekt.

In onder meer Amsterdam Noord en IJburg hebben bewoners al in grote getallen hun zorgen geuit. Het plan wordt nu gemaakt en meningen worden verzameld, waarvan de eindversie in juni 2021 wordt voorgelegd. Wij willen dat Amsterdam andere alternatieven onderzoekt, in plaats van windturbines plaatsen in de duizenden spreekwoordelijke achtertuinen. Daarnaast vragen wij de Provincie Noord Holland om de provinciale afstandsnorm van 600 meter te handhaven en draagvlak altijd als voorwaarde te stellen.

 

Wat kunnen we doen?

1.Teken de petitie op https://oostzaan.windalarm.org/petitie Wij houden u dan op de hoogte.

2. Help ons met uw talenten en ervaring (juridisch, politiek, media, communicatie, logistiek, etc.). Neem hiervoor contact met ons op (windalarm.oostzaan@gmail.com)

3. Ondersteun ons met een financiële bijdrage voor publicitaire en eventuele juridische kosten.

4. Spreek u publiekelijk uit als vereniging van eigenaren of maatschappelijke organisatie. Teken de petitie en laat ons dit weten.

5. Hang ons pamflet op achter uw raam of op strategische punten. Deze is ook aan te vragen bij ons.

6. Neem deel aan onze eventuele informatie- en protestbijeenkomsten.

Artikelen

1-7-2022:

 

Geinteresseerden  kunnen zich nu aanmelden voor het nationale RES congres op 2 november 2022.
Aanmelden via rescongres.nl

 

 

25-6-2022:

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, er is een nieuw college en coalitieakkoord. De reflectiefase over windturbines is grotendeels mislukt, en wethouder Van Doorninck is vervangen door Zita Pels (GroenLinks).

Waar staan we nu? Wat hebben onze inspanningen opgeleverd, en hoe gaat het nu verder? Je leest er er meer over in deze nieuwsbrief.

20-2-2022: Belangengroep Windalarm wil middels een referendum de provincie Noord-Holland bewegen af te zien van verruiming van de mogelijkheden om industriële windturbines dichterbij bewoners of in unieke natuur te kunnen plaatsen. Zo liggen er nu voorstellen om de grens van 600 meter tussen wongingen en windturbines te schrappen, waardoor windturbines dichterbij bewoners kunnen worden geplaatst, en is het eerder mogelijk om industriële turbines te bouwen in NNN gebieden en bijzonder Povinciaal landschap.
19-2-2022: De gemeente Amsterdam stelde een advies commissie in om de adviseren over de gezondheidsaspecten. Windalarm onderzocht hoe onafhankelijk de leden waren die door wethouder Van Doornick waren aangewezen. De resultaten zijn ontluisterend.
4-1-2022:

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State de Nederlandse omgevingsnormen voor industriele windturbines onwettig verklaard.

De gehele windturbine lobby in paniek. Tot nu toe konden windturbine projecten zich baseren op de toegestane geluidsnorm van 47dB op de gevel van geluidsgevoelige objecten (woningen). Dit gegeven vertaald naar afstand betekende dat turbines op ongeveer 350 meter van woningen konden worden geplaatst.

22-12-2021:

Windparken in Nederland krijgen veel te veel subsidie. Daardoor maken ze grote overwinsten die investeerders in eigen zak kunnen steken. Voor windprojecten die in 2019 en 2020 subsidie kregen, gaat het om zo'n 570 miljoen euro te veel.

Het geld is eigenlijk bedoeld om de klimaatdoelen te halen. De consument draait op voor de subsidies via een heffing op het gebruik van gas en elektriciteit.

15-12-2021:

De plannen voor 17 windturbines binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen blijven voor opschudding zorgen: 48 deelnemers aan de gemeentelijke klankbordgroepen overwegen uit het participatietraject te stappen. Het stadsbestuur organiseert op last van van de gemeenteraad een 'reflectiefase', waarin de zorgen en van burgers en organisaties gehoord moeten worden.  Maar deze deelnemers aan de sessie's zijn ontevreden met de manier waarop de gemeente hun input verwerkt. Daarom komen ze met een gezamelijk statement.

15-12-2021:

Aan de gemeenteraadsleden van Amsterdam

Het stadsbestuur wil 17 windturbines binnen de gemeentegrenzen plaatsen om duurzame windenergie op te wekken. De meeste hiervan komen dicht bij bewoners die aan de randen van de stad wonen, bij bewoners van omliggende gemeenten, bij de volkstuinen, en in recreatiegebieden. Daarover is het afgelopen jaar weerstand ontstaan. De gemeente heeft daarom voor komende maanden een reflectiefase ingepland; verschillende klankbordgroepen gaan input geven voor een afwegingskader, zodat de gemeenteraad een verstandige beslissing kan nemen.

Als deelnemers aan de klankbordgroepen komen we hierbij met een gezamenlijk statement:

6-12-2021:

Beste iedereen, geef je zo snel mogelijk op om in te spreken bij commissie FED!
Er is een storm aan kritiek van bewoners losgebarsten (in appgroepen, klankbordgroepen, mailverkeer, gesprekken en social media) op de enquête, workshops, klankbordgroepen en andere onderdelen van de reflectiefase.

Aanmelden kan nu al op: secretariaatcommissiefed@amsterdam.nl  of op telefoonnummer: 0618529264

Omdat zich veel meer dan de maximale 3 insprekers hebben aangemeld wordt er begin januari een speciale inspreekavond georganiseerd

Je kunt refereren aan agendapunt 11 (Raadsbrief reflectiefase) of punt 8 (Beantwoording raadsadres Windalarm)

Deze agendapunten zijn nu dus verplaatst naar de CommissieFED vergadering van 20 januari 2022

Zie ook:  https://nijp.windalarm.org/a/Brief-aan-gemeenteraadsleden-over-reflectiefase

 

27-11-2021:

Het stadsbestuur van Amsterdam wil 17 windturbines binnen de gemeentegrenzen te plaatsen, waarvan 8 of 9 windturbines dichtbij woonwijken, bovenop volkstuinparken (waar in de zomer ook geslapen wordt) en in de natuur. In een ultieme poging om deze plannen nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen door te drukken, neemt het stadsbestuur haar toevlucht tot een geraffineerd middel: een enquête waarin je alleen gewenste antwoorden kan geven.

Volgende 10

Deel deze pagina

Documenten

Wilt u uw e-mail hier invoeren?
Wilt u uw postcode hier invoeren?

Evenementen