Over Windalarm Oostzaan

Contact

Betrokken organisaties

 

Achtergrond

Ook in Oostzaan maken we ons zorgen over de windturbineplannen van Amsterdam. Amsterdam kijkt naar mogelijkheden voor zeer grote windturbines in de grensstreek met Zaanstreek-Waterland. Dit betreft met name de zoekgebieden Noorder IJplas & haven Noord en ten Noorden ring A10 Noord. Inzoomen op het Noorder IJplas geeft aan dat de daar geplande windmolens vanaf ca. 350 mtr komen te staan bij de bewoners van de Noorder IJplas, Tuindorp Oostzaan, Oostzaan en Zaanstad (Poelenburg/Achtersluispolder).

 

Ook in buurgemeenten Landsmeer, Zaanstad, Weesp en Ronde Venen zijn recent moties aangenomen tegen windturbines op eigen grondgebied én nabij de gemeentegrenzen. Amsterdam heeft echter bij monde van wethouder Van Doorninck laten weten geen rekening te houden met buurgemeenten waar het gaat om de plaatsing van windturbines. Wij citeren de wethouder: “wij kunnen niet zeggen dat als buurgemeenten geen windmolens willen, wij ze dan ook niet gaan plaatsen”. (Raadsvergadering d.d. 10 februari 2021, Amsterdam).

Gemeenteraadsleden van Amsterdam hebben in de raadsvergadering van 10 februari 2021, 54 moties ingediend om de coalitieplannen van het college bij te sturen. De coalitie heeft echter vrijwel alle moties verworpen. Ook twee voor ons als buurgemeenten zeer belangrijke moties zijn verworpen door de coalitie, namelijk motie nr. 57: “geen windturbines plaatsen aan de grenzen van buurgemeenten als deze buurgemeenten hier bezwaar tegen hebben” en motie nr. 74 “goede afstemming met onze buurgemeenten is belangrijk voor het draagvlak en om een clustering van windmolens aan onze grenzen te voorkomen.” Het goede nieuws is dat in de Provincie wél een motie is aangenomen dat oproept "om bij gemeenten sterk aan te dringen op goede en adequate afstemming tussen de aangrenzende buurgemeenten van de zoekgebieden".

Provincie Noord Holland

In het coalitieakkoord van de Provincie is het volgende vastgelegd ten aanzien van windenergie in de MetropoolRegio Amsterdam (MRA): “...Dit betekent dat niet op elke locatie windmolens kunnen worden geplaatst, maar dat een zorgvuldige afweging zal plaatsvinden.” In dat akkoord is helaas een expliciete voorwaarde van “draagvlak” losgelaten wat betreft de MRA.

Wij roepen de Provincie op:

  1. duidelijk lokaal draagvlak als harde voorwaarde te stellen voor windturbines op of langs de grond van Amsterdamse buurgemeenten. Afwezigheid van duidelijk draagvlak kan bijvoorbeeld blijken uit een gemeentelijke motie of beleid;
  2. als Provincie geen goedkeuring te verlenen voor windturbines binnen 600 meter van woningen als draagvlak van omwonenden ontbreekt.

In onder meer Amsterdam Noord en IJburg hebben bewoners al in grote getallen hun zorgen geuit. Het plan wordt nu gemaakt en meningen worden verzameld, waarvan de eindversie in juni 2021 wordt voorgelegd. Wij willen dat Amsterdam andere alternatieven onderzoekt, in plaats van windturbines plaatsen in de duizenden spreekwoordelijke achtertuinen. Daarnaast vragen wij de Provincie Noord Holland om de provinciale afstandsnorm van 600 meter te handhaven en draagvlak altijd als voorwaarde te stellen.

 

Wat kunnen we doen?

1.Teken de petitie op https://oostzaan.windalarm.org/petitie Wij houden u dan op de hoogte.

2. Help ons met uw talenten en ervaring (juridisch, politiek, media, communicatie, logistiek, etc.). Neem hiervoor contact met ons op (windalarm.oostzaan@gmail.com)

3. Ondersteun ons met een financiële bijdrage voor publicitaire en eventuele juridische kosten.

4. Spreek u publiekelijk uit als vereniging van eigenaren of maatschappelijke organisatie. Teken de petitie en laat ons dit weten.

5. Hang ons pamflet op achter uw raam of op strategische punten. Deze is ook aan te vragen bij ons.

6. Neem deel aan onze eventuele informatie- en protestbijeenkomsten.