Contact

Algemeen

Voor vragen, verzoek om deelname kunt u mailen naar

Voor redacteuren

Het net is vol door overaanbod

Is het eletriciteitisnetwerk vastgelopen?

Bent u journalist die schrijft over energietransitie en klimaat? Graag gaan we met u in gesprek over de interne dynamiek en drijvende kracht achter het huidige systeem waarbinnen de energietransitie plaatsvindt. We bestuderen dit onderwerp nu diepgaand en komen steeds tot nieuwe ontdekkingen. De krochten van het beleid en de oorzaken van strubbelingen worden steeds meer helder. De rol van de diverse belangengroepen, de impact van eerdere genomen beslissingen maken het tot een dosssier dat vergelijkbaar is met de toeslagenaffaire. Er wordt steeds meer duidelijk over de gevolgen van tekortschietende samenhang in het beleid waarbij het energiesysteem qua beleid is gesplitst in een productie- en transportdeel. Deze marktbenadering heeft zekere voordelen maar bijt ook in eigen staart. Onze analayse legt ook direct bloot wat er veranderd kan worden om de transitie naar een schone economie te versnellen. De overbelasting van het netwerk door wind- en zonneprojecten blijkt oplosbaar.

Elke dag ontdekken we zaken die de basis kunnen zijn voor een nieuwe scoop die exclusief is voor de journalist die we spreken. Voor contact en/of een afspraak:

Website

Klachten en  vragen over de website? Of wilt u meer weten over het platform waarop deze website draait  en de mogelijkheden voor u?

Tags: