Slagschaduw en knipperlicht

Aspect

Bij laagstaande zon werpen de draaiende wieken een flikkerende slagschaduw over de omgeving. Dit wordt door veel mensen als zeer hinderlijk ervaren.

Verder, windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter moeten (knipper) obstakelverlichting hebben om vliegtuigen te waarschuwen. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is “hinder van obstakelverlichting bij omwonenden een belangrijke bron van maatschappelijke weerstand tegen windparken.”.

Maximaal zes uur per jaar

De wettelijke norm voor toegestane slagschaduw is maximaal 17 dagen per jaar, meer dan 20 minuten slagschaduw op een woning. Dit wordt vaak vertaald naar maximaal zes uur per jaar. Als de norm wordt overschreden moet de molen worden stilgezet. Hoe handig is het dan nog om turbines zo dicht op woningen te zetten?

Op deze website kun je zelf experimenteren. De zwarte streep laat de slagschaduw zien.

De rode lamp bovenin de turbine is nodig voor de luchtvaart.

Bekijk pagina/document

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 326

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws