Is de ambitie van de gemeente in lijn met het klimaatakkoord?

Aspect

De windmolens die de gemeente wil bijplaatsen voorzien in 3% van het energieverbruik van de gemeente. Het grootste deel (77%) wordt verbruikt door ondernemers. Door de opbrengst uit te drukken in het aantal huishoudens wat van stroom wordt voorzien lijkt het indrukwekkender dan het is. Er is ook geen rekening gehouden met meer stroomverbruik door elektrisch rijden, verwarmen en koken. Er is dus meer nodig dan past binnen de gemeentegrenzen.

Dit zijn de gegevens die komen uit de RES NoordHolland Zuid.
 
Overzicht in tabelvorm:
Onderwerp
Waarde
Bron
aantal nieuwe windturbines
17
vermogen per windturbine (MW)
3
totaal vermogen nieuwe windturbines (MW)
50
     
gemiddelde windsnelheid in Amsterdam
7,0-7,5 m/s
RVO, windkaart 2018
vollasturen per jaar bij windsnelheid 7,0-7,5 m/s (huidig)
1.943
vollasturen per jaar bij windsnelheid 7,0-7,5 m/s (prognose 2030)
3.170
vollasturen per jaar bij windsnelheid 7,0-7,5 m/s (schatting Amsterdam 2030)
2.540
inschatting gemeente Amsterdam: ca. 30% meer dan huidig, maar ruim minder dan de prognose uit RES-documenten nationaal programma
     
elektriciteitsopwek extra windturbines in 2030 (GWh/jaar)
127
 
     
verwachte elektriciteitsopwek Amsterdam huidige windturbines in 2030 (GWh/jaar)
156
66 MW vermogen in 2019, 11 MW extra vermogen door vervangingen in 2020/1
verwachte elektriciteitsopwek Amsterdam zonnepanelen in 2030 (GWh/jaar)
523
550 MW is ambitie RES en 950 vollasturen voor zon (bron: RES-document dat hierboven ook is gebruikt bij vollasturen windenergie)
     
totale verwachte elektriciteitsopwek wind en zon in Amsterdam in 2030 (GW/jaar)
806
 
     
elektriciteitsverbruik woningen Amsterdam (2019, GWh/jaar)
863
elektriciteitsverbruik bedrijven en instellingen Amsterdam (2019, GWh/jaar)
3.741
totale elektriciteitsverbruik Amsterdam (2019, GWh/jaar)
4.605
 
     
gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning Amsterdam (2019, KWh/jaar)
2.050
     
aantal woningen Amsterdam (1 januari 2019)
441.467
aantal woningen Amsterdam (1 januari 2020)
447.210
aantal woningen Amsterdam (gemiddelde 2019)
444.339
 
aantal huishoudens Amsterdam (1 januari 2019)
467.606
     
prognose aantal woningen Amsterdam (2030)
509.467
prognose aantal huishoudens Amsterdam (2030)
536.145
Berekening obv woningen
     
prognose elektriciteitsverbruik woningen Amsterdam (2030, GWh/jaar)
990
Eventuele toename van elektriciteitsverbruik per woning door meer gebruik warmtepompen zit nog niet in deze prognose verwerkt, aangezien warmte nog geen onderdeel uitmaakte van de RES
prognose elektriciteitsverbruik bedrijven en instellingen Amsterdam (2030, GWh/jaar)
3.741
in prognose zit nog geen eventuele groei van elektriciteitsverbruik opgenomen (bv. extra kantoren)
prognose totale elektriciteitsverbruik Amsterdam (2030, GWh/jaar)
4.731
 
     
% elektriciteitsverbruik woningen Amsterdam tov alle duurzaam opwekte elektriciteit in Amsterdam (2030)
80%
 
% elektriciteitsverbruik woningen Amsterdam tov opwekte elektriciteit uit nieuwe windmolens Amsterdam (2030)
13%
 
% elektriciteitsverbruik totaal Amsterdam tov opwekte elektriciteit uit nieuwe windmolens Amsterdam (2030)
3%
 
     
prognose gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning Amsterdam (2030, KWh/jaar), berekend
1.943
 
prognose gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden Amsterdam (2030, KWh/jaar), berekend
1.846
 
     
aantal woningen waarvoor opwekte elektriciteit nieuwe windmolens kan voorzien in elektriciteitsverbruik (2030)
65.000
 
aantal huishoudens waarvoor opwekte elektriciteit nieuwe windmolens kan voorzien in elektriciteitsverbruik (2030)
69.000
 
     
aantal woningen waarvoor opwekte elektriciteit huidige+nieuwe windmolens kan voorzien in elektriciteitsverbruik (2030)
146.000
 
aantal huishoudens waarvoor opwekte elektriciteit huidige+nieuwe windmolens kan voorzien in elektriciteitsverbruik (2030)
153.000
 
     
aantal woningen waarvoor opwekte elektriciteit huidige+nieuwe windmolens +zon kan voorzien in elektriciteitsverbruik (2030)
415.000
 
aantal huishoudens waarvoor opwekte elektriciteit huidige+nieuwe windmolens + zon kan voorzien in elektriciteitsverbruik (2030)
436.000
 
     
aantal woningen waarvoor opwekte elektriciteit per nieuwe windmolens kan voorzien in elektriciteitsverbruik (2030)
3.750
 
aantal huishoudens waarvoor opwekte elektriciteit per nieuwe windmolens kan voorzien in elektriciteitsverbruik (2030)
4.000
 
 

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 199

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws