Wetenschappelijke analyse wijst uit: nieuwe normen nodig voor windturbines

Nieuws

Datum: 3-11-2021

Actiegroep Windalarm roept op om te stoppen met windturbines in Amsterdam, todat er meer duidelijk is over de gevaren voor de volksgezondheid. De RIVM-rapporten over gezondheidsschade door windturbines bij omwonenden, waar de politiek zich tot nu toe op baseert, zijn namelijk wetenschappelijk onhoudbaar.

Dat blijkt uit een epidemiologische beoordeling die vanaf woensdag 3 november op de site van artsencollectief Windwiki staat.

Het RIVM concludeerde in 2020 dat windturbines alleen lichte klachten bij omwonenden veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld slaapverstoring. De artsen van Windwiki hadden daar al langer twijfels over, omdat bewoners ernstige stressklachten melden. Het artsencollectief heeft het rapport daarom door een onafhankelijke onderzoeker laten beoordelen. Epidemioloog Dick Bijl komt tot de conclusie dat op grond van de RIVM-rapporten niet gesteld kan worden dat plaatsing van windturbines op korte afstand van bewoners verantwoord is.

Volgens woordvoerder Joost de Groot van Windalarm moet het nu echt klaar zijn met windturbines nabij huizen: "Amsterdam gaat onverstoorbaar door met de plannen, ondanks alle twijfels over de financiële haalbaarheid, over het draagvlak bij de bevolking, én dus over de gezondheidsrisico's. Dit rapport werd altijd gebruikt om aan te tonen dat er geen problemen zijn. Dat blijkt niet te kloppen, en dus moet de gemeente het besluit heroverwegen, en eerst eens grondig onderzoek doen voordat ze de gezondheid van de eigen bevolking in de waagschaal stelt."

De Groot: "Wethouder Marieke van Doorninck beweert dat zij op een verantwoorde wijze omspringt met de volksgezondheid. Dit onderzoek bewijst nog maar eens dat dit niet het geval is. Behoorlijk bestuur schrijft voor om in dit soort gevallen het voorzorgsprincipe in acht te nemen, en geen onomkeerbare stappen te zetten."

De Groot doelt daarmee op de Noorder-IJplas, waar het proces om de eerste windturbines van Amsterdam te realiseren ongehinderd door mag gaan: "Vorige maand nog heeft wethouder de initiatiefnemers rond de Noorder-IJplas bijna een half miljoen euro geleend om de plannen verder te ontwikkelen, een bedrag dat ze niet hoeven terug te betalen als de turbines er niet komen. Wij roepen de gemeente op om die 450 duizend euro te besteden aan wetenschappelijk onderzoek, en eerst eens te bewijzen dat er geen gezondheidsrisico's bestaan voor bewoners."

Het stadsbestuur beweert op basis van het RIVM-rapport dat omwonenden in Amsterdam minder hinder zullen ervaren, omdat ze betrokken worden bij de plannen. Volgens De Groot is dat nu ook weerlegd: "Ook die bewering is gebaseerd op kleinschalige steekproeven en vragenlijsten, met een lage wetenschappelijke waarde. Bovendien is de vraag nog altijd hoeveel rendement duizenden gehinderde bewoners tegemoet kunnen zien van de zwaar gesubsidieerde windturbines."

 

 

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 8853

tinyurl: link

Gerelateerde berichten


Belangenverstrengeling bij gezondheidsadviseurs
"/>
Afstandsnormen windturbines na de uitspraak van de Raad van State

Meer over RES-beleid