Wind op zee levert meer op

Aspect

Naarmate windturbines hoger worden, neemt hun capaciteitsbenutting (in vollasturen) toe. Vervanging van een 1 MW windturbine door een 4 MW exemplaar levert daarom niet 4x, maar circa 8x meer hernieuwbare elektriciteit op Dat is goed voor het klimaat. De norm is nu 200 meter en hoger. Op land kiest men veelal voor kleinere molens. In Amsterdam geldt een hoogtebeperking van 150 meter vanwege de radarinstallatie van Schiphol. Daardoor zijn er veel meer kleine turbines nodig. Deze zijn alleen niet rendabel zonder extra subsidies. Marktgewijs een tranendal.

De planvorming die tien jaar geleden is gestart is door technische ontwikkeling ingehaald. 

Door schaalgrootte en de voordelen van grote turbines zijn parken op zee rendabeler dan kleine projecten op land. Moderne turbines kunnen veelal niet meer via de weg worden getransporteerd.

Op onderstaande kaart zie je ook dat hoe verder in het land hoe duurder het wordt. Omdat het daar minder waait. Wat is de logica om belastinggeld (subsidie) te besteden aan de exploitatie van achterhaalde bedrijfsmodellen? Turbines nabij woningen zijn veelal niet de exploiteren omdat ze vaak stil worden gelegd. In Houten weten ze daar alles van.

Als de kleinere wind-coöperaties gaan samenwerken kunnen burgers en het MKB ook participeren in projecten op zee. Opschaling of het oprichten van een nutsbedrijf voorkomt dat de vergunningen voor de zee alleen aan grote private bedrijven wordt vergeven.

  1. NWEA: Regionale energie strategiën verkijken zich op te kleine windturbine
  2. Wind op zee goedkoper dan wind op land

Documenten

Tags:

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 406