Participatietraject windmolens Amsterdam blijft schijnvertoning

Aspect

De gemeente hervat op 2 september het participatieproces voor windturbines in Amsterdam. In de zogenaamde reflectiefase wordt een afwegingskader gemaakt voor de plaatsing van turbines binnen de gemeentegrenzen. In het proces blijkt slechts een bijrol weggelegd voor omwonenden van de zoekgebieden.

Voor de nieuwe stedelijke klankbordgroep zijn namelijk 57 van de 61 uitnodigingen gericht aan vermoedelijke voorstanders van windturbines. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeentelijke organisaties, windcoöperaties, milieu-organisaties als Greenpeace en Milieudefensie, vertegenwoordigers van datacenters, en inwoners die niet bij zoekgebieden wonen.  Hiertegenover staan vier plekken voor tegenstanders van de windmolens in de stad.

Naut Kusters, oprichter van actiegroep Windalarm, is verbijsterd over deze samenstelling: "Het is toch niet te verkopen dat een bewonersvereniging uit de Jordaan wel mag aansluiten bij het eindoverleg, en de omwonenden uit zoekgebieden in Noord en Zuidoost niet? Dit is het zoveelste signaal dat de bevolking niet serieus wordt genomen. Al die clubs moeten zich maar eens goed gaan verantwoorden naar de inwoners van de zoekgebieden."

Voor de omwonenden van de zoekgebieden komt er een apart traject: zij mogen aanschuiven bij lokale participatietafels. Maar hun bijdrage zal uiteindelijk worden beoordeeld door de eerder genoemde stedelijke klankbordgroep. Dat blijkt uit een mail van het gemeentelijke RES-team, waarin staat dat deze zal zorgen voor 'evaluatie van het participatieproces', en 'input zal geven op het eindproduct van de reflectiefase'.

Bewonersinstanties uit de zoekgebieden hadden daarom gevraagd om ook een plaats in die stedelijke klankbordgroep. Volgens Jaap Wolff van Stichting Red De Hoge Dijk, is het onbegrijpelijk dat deze niet zijn gehonoreerd: "Veruit de meeste zoekgebieden liggen in Zuidoost, maar geen enkele bewoner of instantie uit de klankbordgroep komt uit dat stadsdeel."

 

Ook zijn er geen vertegenwoordigers van de Amsterdamse volkstuinparken vertegenwoordigd, terwijl er negen tuinparken in de zoekgebieden liggen. Woordvoerder Sonja Brilman reageert: "De wethouder vindt dat wij toegankelijk moeten worden voor alle Amsterdammers, om op stedelijk niveau bij te dragen aan recreatie en welzijn. Maar als er op stedelijk niveau over windturbines gesproken wordt, zijn wij niet welkom."

De gemeenteraad stemde in mei in met de zoekgebieden voor 17 windturbines, maar stelde hierbij als voorwaarde dat er een grondig afwegingskader zou komen op basis van een breed participatieproces.  VVD-woordvoerder Stijn Nijssen noemt de lijst van genodigden voor de nieuwe klankbordgroep een 'zorgelijk signaal':  "Eerder bleek al dat de participatie en inspraak omtrent windturbines door velen als onevenwichtig is ervaren. Het is daarom van groot belang dat vanaf nu elke klankbordgroep, elk gesprek, elke dialoog over de mogelijke komst van windturbines eerlijk en met een goede representatie van de diverse belanghebbenden wordt gevoerd."

Naut Kusters van Windalarm heeft wel een idee wie er verder nog aan tafel zouden moeten: "Tussen al die milieuclubs die voor windturbines in de stad zijn, zou je ook milieuorganisaties verwachten die er genuanceerder tegenover staan, zoals Urgenda en Amsterdam Fossiel Vrij. En waarom geen nationale belangenvereniging voor omwonenden van windturbines, en waarom geen gezondheid- en geluidsexperts of juridische experts die kritisch staan ten opzicht van de huidige normen?"

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 174

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws