Duitsland en Denemarken krijgen energie-eilanden, maar in Nederland schiet het nog niet op

11-5-2021, Trouw

Energie

Stroomnetbeheerder Tennet wil een energie-eiland in de Noordzee ontwikkelen. Onzekerheden houden de rem erop. De politiek moet eerst zeggen waar, hoe en óf het mag. afbeelding

Een windenergie-eiland aanleggen in zee. Mag dat, en waar precies? Tennet roept een nieuw kabinet op om hierover helderheid te verschaffen. De eigenaar van het hoogspanningsnet wil een eiland (of een reeks kleine eilanden) inzetten als centraal punt om energie van offshore windmolens te verzamelen, te bufferen en naar land te transporteren. Dat kan in stroomkabels én in gaspijpen. Tennet wil in samenwerking met Gasunie een deel van de windenergie gaan omzetten in waterstofgas. Een energie-eiland kan worden opgespoten, of als platform op palen verschijnen.

“Wij kunnen niet aan de slag met technische uitvoering voor wij weten op welke locatie in zee en hoe wij een energie-eiland mogen ontwikkelen”, zegt projectmanager Michiel Müller van Tennet. Politieke daadkracht is volgens hem geboden wil Nederland kunnen aanhaken bij soortgelijke eilanden voor windenergie die Denemarken en Duitsland ontwikkelen. Het streven is dat alle eilanden tot één hub verbonden worden, tussen 2030 en 2050. De centrale verwerking van windenergie op zee is goedkoper dan elk turbinepark voorzien van een eigen stroomkabel naar land.

Voor de kust van Jutland

In 2017 lanceerde Tennet een plan voor een groot windenergie-eiland op de Doggersbank, een ondieper gedeelte in de Noordzee. Die locatie leek uiterst geschikt, vanwege de ligging en ondiepe wateren. Mede vanwege de beschermde natuurstatus van de Doggerbank volgden bezwaren. Het Wereld Natuur Fonds kijkt kritisch mee, ook bij de verkenning van alternatieve locaties. Een aangepast plan uit 2019, waarin Tennet inzet op de gefaseerde aanleg van tien kleine eilandjes, ergens buiten de Doggerbank, krijgt moeizaam inhoudelijk vorm, blijkt uit een voortgangsrapportage die Tennet deze week presenteerde. “Het is tijd om het plan concrete invulling te gaan geven”, aldus Müller. Hij wil niet dat Nederland achter op schema raakt, vergeleken bij de buitenlandse samenwerkingspartners.

Het eerste energie-eiland van Europa lijkt van de Denen te worden, 80 kilometer uit de kust van Jutland. Dat kunstmatige eiland moet in 2031 in zee liggen, om de elektriciteit van windmolens in zee te bundelen, bufferen en transporteren naar land. De rijksoverheid stemde in met de aanleg van de ‘hub’, die moet via de kabels van EnergiNet windenergie kunnen doorsluizen voor 3 miljoen Europese huishoudens. “Een doorbraak”, zegt Müller. Alleen het definitieve investeringsbesluit moet nog volgen, daarna volgt de realisatie. Ook Duitsland treft voorbereidingen voor een windenergie-eiland.

Lees ook:

Tien eilandjes moeten de windenergie tussen Noordzeelanden gaan verdelen

Het plan om één enorm eiland in de Noordzee te bouwen om windenergie te verdelen over Europese landen bleek onhaalbaar. Bedrijven stellen hun ambitie bij: ze willen nu een reeks kleinere ‘hubs’ in zee ontwikkelen.

De Doggersbank als windmoleneiland in 2050

In 2050 moeten duizenden windmolens op de Doggersbank stroom leveren aan zes landen rond de Noordzee, was het plan dat Tennet in 2017 terug presenteerde. Dat gaat sinds een bijstelling in 2019 niet meer door.

lees artikel (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

Tags:

Nieuws over Energie

Bronnen